0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Radek Rose
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۲:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Jiri Hyrsl
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Postelt
۱
۳
Zdenek Bilek
Finished
۰۱:۰۰
Havel Ladislav
۳
۲
Pavel Vilhelm
Finished
۰۲:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Josef Medek
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Hyrsl
۳
۱
Roman Polovka
Finished
۰۰:۳۰
Jan Potensky
۱
۳
Jiri Hyrsl
Finished
۰۲:۰۰
Karel Brozhik
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Nesnera
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Bohumil Zadina
Finished
۰۱:۰۰
Josef Medek
۳
۲
Zdenek Bilek
Finished
۰۱:۳۰
Radek Rose
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۴:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Zdenek Bron
Finished
۰۴:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Karel Hons
۱
۳
Petr Masa
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Vilhelm
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Zdenek Bron
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Radek Rose
Finished
۰۵:۳۰
Havel Ladislav
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۸:۰۰
Bohumil Zadina
۱
۳
Karel Hons
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Bilek
۰
۳
Lukas Boruvka
Finished
۰۰:۰۰
Dalibor Kolek
۱
۳
Daniel Krupa
Finished
۰۰:۰۰
Daniel Krupa
۲
۳
Dominik Muller
Finished
۰۰:۳۰
Karel Hons
۲
۳
Bohumil Zadina
Finished
۰۱:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۰۲:۰۰
Petr Masa
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۰۲:۰۰
Dominik Muller
۰
۳
Daniel Krupa
Finished
۰۲:۰۰
Zdenek Bron
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Marek Placek
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۳۰
Zdenek Bron
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۶:۰۰
Karel Brozhik
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۶:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Jiri Nesnera
Finished
۰۶:۳۰
Michal Zahradka
۱
۳
Radek Rose
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۷:۳۰
Michal Zahradka
۱
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۷:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Radek Rose
Finished
۰۸:۰۰
  World TT-CUP
Anatoly Zapletnyuk
۳
۲
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۲:۵۵
Anatoly Zapletnyuk
۳
۲
Igor Demchuk
Finished
۰۱:۲۵
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Igor Demchuk
Finished
۰۳:۵۵
Volodymyr Tuchkevych
۳
۱
Igor Demchuk
Finished
۰۲:۲۵
Marek Kulisek
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۲۰
Igor Demchuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۳:۲۵
Oleg Stasevskyi
۱
۰
Kolesnik Petro
inprogress
۰۹:۲۵
Zdrobylko Bohdan
۳
۰
Igor Demchuk
Finished
۰۰:۲۵
Petr Moravec
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۰
Volodymyr Tuchkevych
۳
۰
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۰
۳
Petr Moravec
Finished
۰۱:۲۰
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۱:۵۵
Petr Moravec
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۲۰
Volodymyr Tuchkevych
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۴:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۳
۲
Igor Demchuk
Finished
۰۴:۵۵
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۵:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۲
۳
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۵:۵۵
Mykyta Trofimov
۰
۲
Alexey Krutko
inprogress
۰۹:۲۰
  Europe TT Elite Series
Adrian Wiecek
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۰۰
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۱۵
Antoni Witkowski
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۰:۳۰
Kamil Duniec
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۰:۴۵
Michal Minda
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۱۵
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Przemyslaw Korzec
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۳۵
Kamil Duniec
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۲:۴۵
Szymon Marciniak
۰
۳
Igor Misztal
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۳:۱۵
Jakub Glanowski
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۳:۳۰
Przemyslaw Korzec
۰
۳
Kamil Duniec
Finished
۰۳:۴۵
Igor Misztal
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۰۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Szymon Marciniak
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Kamil Duniec
Finished
۰۴:۴۵
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۰۰
Michal Minda
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Jakub Glanowski
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۵:۳۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۵:۴۵
Igor Misztal
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۶:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Igor Misztal
Finished
۰۷:۰۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Igor Misztal
Finished
۰۸:۰۰
Szymon Marciniak
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۳۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۹:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۰:۰۰
Rodion Pirveli
۲
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۱
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۰۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۰
Anton Yolkin
Finished
۰۱:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۰۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Oleksandr Naida
Finished
۰۲:۰۰
Evgeny Krivorotyko
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۲:۰۰
Oleksandr Naida
۰
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۲:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Konstantyn Kirsanov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۳:۳۰
Viktor Sharpay
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۵:۰۰
Oleksandr Naida
۰
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Kireev
۲
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۷:۰۰
Andrey Burdakov
۱
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۸:۰۰
Oleksandr Liushnia
۱
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۹:۰۰
Aleksandr Horoshko
۰
۱
Oleg Andreev
inprogress
۰۹:۳۰
  Russia Liga Pro
Stashkovsky Gleb
-
-
Semyon Korolev
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Sergey Puzyrev
Finished
۰۰:۳۰
Alexander Chencov
۰
۳
Alexander Frolov
Finished
۰۰:۴۵
Ivan Moshkov
۰
۳
Maksim Lomakin
Finished
۰۰:۴۵
Kirill Malahov
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۱:۱۵
Mikhail Marchenko
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Valery Sidorin
Finished
۰۱:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Zolotov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۲:۱۵
Denis Sayanov
۳
۲
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۱۵
Kirill Malahov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۰
Andrey Zolotov
Finished
۰۲:۴۵
Mikhail Marchenko
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Makarenkov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Myagkov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Denis Sayanov
۲
۳
Andrey Zolotov
Finished
۰۳:۴۵
Valery Sidorin
۰
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۴:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Mikhail Marchenko
Finished
۰۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۱۵
Andrey Zolotov
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۴۵
Yuriy Lbov
۲
۳
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۴:۴۵
Valery Sidorin
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۵:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۵:۱۵
Evgeny Makarenkov
۳
۰
Mikhail Marchenko
Finished
۰۵:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۱
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Klimentev
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۰۰
Sheinfain Aleksandr
۰
۲
Ivan Stepanov
inprogress
۰۹:۱۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Doncenko
۰
۰
Oleg Borisovich Manuylov
inprogress
۰۹:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۰
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۱:۳۰
Armen Darbinyan
۲
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۳۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۵۰
Davit Mirzoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۳:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۴:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۶:۱۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۷:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۸:۱۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۸:۳۰
Davit Mirzoyan
۱
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۹:۱۰
  Belarus Liga Pro
Vitalii Vinnik
۰
۰
Fedor Iakovlev
inprogress
۰۹:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید